ხარისხი

მთავარი ხარისხი
პროდუქციის დაბრუნების წესები
პროდუქციის დაბრუნების წესები

თუ თქვენ  ჩვენს ქსელში შეიძინეთ ვადაგასული ან დაზიანებული პროდუქცია, გაქვთ პროდუქციის ჩვენთან შეძენის დამადასტურებელი ჩეკი და მოგვმართავთ აღნიშნულზე პრეტენზიით, თქვენ შეგიძლიათ დააბრუნოთ აღნიშნული პროდუქცია !

დეტალურად