Career

Home Career
Career
Position Destination Vacancy period
მაღაზიის მენეჯერი თბილისი 18-01-2023 / 30-04-2023
იმპორტის მენეჯერი თბილისი 31-01-2023 / 31-03-2023
შესყიდვების ბუღალტრი თბილისი 18-01-2023 / 31-03-2023
რეალიზაციის ბუღალტერი თბილისი 18-01-2023 / 31-03-2023
იმპორტისა და ლოგისტიკის მენეჯერი თბილისი 11-01-2023 / 30-04-2023
მოლარე-კონსულტანტი თბილისი 10-11-2022 / 31-03-2023
დარბაზის ადმინისტრატორი თბილისი 10-11-2022 / 31-03-2023
მონიტორინგის თანამშრომელი ქვემო ქართლი 10-11-2022 / 30-04-2023