მაღაზიები

მთავარი მაღაზიები
Spar მაღაზია N500 ( პარტნიორი) ზუგდიდი, მეუნარგიას ქუჩა #2 24 საათი +995 322 302030
Spar მაღაზია N501 ( პარტნიორი) ზუგდიდი, რუსთაველის #92 24 საათი +995 322 302030
Spar მაღაზია N514 (პარტნიორი) კიკალიშვილის N2 24 საათი +995 322 302030
Spar მაღაზია N524 (პარტნიორი) მეუნარგიას N2 24 საათი +995 322 302030
Spar მაღაზია N359 სოხუმის 5 24 საათი +995 322 302030
Spar მაღაზია N384 თაბუკაშვილის 3 24 საათი +995 322 302030