შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

Home Career შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
Career
შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

საერთაშორისო საცალო ვაჭრობის წამყვანი ბრენდი "SPAR", რომელიც 1932 წელს ჰოლანდიაში შეიქმნა, ფლობს 13 500-მდე მაღაზიას მსოფლიოს 48 ქვეყანაში, 4 კონტინენტზე და ყოველდღიურად 14 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება. "SPAR"-ის მაღაზიათა ქსელის უმთავრესი ღირებულებაა იყოს მომხმარებელზე მორგებული - უზრუნველყოს მრავალფეროვანი არჩევანი და მაღალი ხარისხის მომსახურება სასურველ დროს და ადგილას. ამ ღირებულებებისათვის ჩვენ ვახდენთ ადამიანური რესურსების განვითარებას შესაბამისი სტანდარტებისა და პროცედურების დანერგვით.

"SPAR Georgia" - "SPAR International"-ის გლობალური ოჯახის წევრი, აცხადებს კონკურსს შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ვაკანტურ პოზიციაზე.

 

მოვალეობები:

 • ხელმძღვანელობს დეპარტამენტში შემავალ სტრუქტურულ ერთეულებს - სამართალდამცავებთან ურთიერთობის და რისკების მართვის, დაცვა-უსაფრთხოების, ვიდეო-მონიტორინგის, ინვენტარიზაცია/მონიტორინგის, სტანდარტების კონტროლის, შრომის უსაფრთხოების და სურსათის უვნებლობის სამსახურებს.
 • წარმოადგენს სამსახურებს დაკისრებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას და პასუხისმგებელია სამსახურების დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე;
 • ანაწილებს ფუნქციებს სამსახურებს და თანამშრომელთა შორის, აძლევს მათ მითითებებს და დავალებებს, აკონტროლებს მათი შესრულების ხარისხს;
 • უზრუნველყოფს კომპანიაში სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემების გამართულობას;
 • უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის კონტროლს;
 • უზრუნველყოფს სავაჭრო ობიექტებზე სტანდარტების კონტოლს და კომპანიის მიერ შემუშავებული შემოწმების აქტის შესაბამისად დარღვევების იდენტიფიცირებას და დაფიქსირებული შეუსაბამობის რაპორტინგს;
 • უზრუნველყოფს წინასწარ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით სავაჭრო ობიექტების სრულ ინვენტარიზაციას. როგორც პროდუქტის, ასევე კომპანიაში არსებული ყველა სეიფის, რკინის ყუთის, სათვალთვალო მოწყობილობების, სპეციალურ საცავების;
 • უზრუნველყოფს მომსახურებით მოსარგებლე კომპანიების საკუთრებაში არსებული შენობების, საცავების, აღჭურვილობის და პროდუქციის დაცულობას; შენობებში გამშვები პუნქტების/რეჟიმის და მთლიანად დაცვის სამსახურის მუშაობას;
 • მონაწილეობს სხვადასხვა შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტაციის შექმნაში, მათში რისკების პრევენციის. უსაფრთხოების და საიდუმლოების დაცვის აუცილებელი მოთხოვნების გათვლისწინების მიზნით,;
 • შეისწავლის კომერციული, საწარმოო, ფინანსური და სხვა საქმიანობის სპეფიციკას, საქმიანობის თანმხლები რისკების ადრეული გამოაშკარავების და აღკვეთის მიზნით;
 • მჭიდროდ თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან აგრეთვე სხვა კომპანიების უსაფთხოების სამსახურების ხელმძღვანელებთან ინფორმაციის გაცვლის, საერთო საფრთხეების აღკვეთის მიზნით;
 • უზრუნველყოფს დაქვემდებარებული სამსახურების ყოველთვიური ბიუჯეტების შედგენას
 • უზრუნველყოფს დაქვემდებარებული სამსახურების საქმიანობის შესახებ კვარტალური ანგარიშის მომზადებას და აღმასრულებელი დირექტორისთვის წარდგენას;
 • იღებს გადაწყვეტილებებს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე;
 • ახორციელებს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (ბიზნეს ადმინისტრირება, მენეჯმენტი)
 • მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება (საოპერაციო მიმართულება, შიდა კონტროლი)
 • ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული, ქართული;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ექსტრემალურ სიტუაციებში გადაწყვეტილების დროულად მიღების უნარი;
 • დაძაბულ, სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი, ემოციური წონასწორობა;
 • ოპერატიული რეაგირება;
 • ორგანიზატორული მონაცემები;
 • ხელმძღვანელობის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და შედეგზე ორიენტირებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • კრეატიულობა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე ელ.ფოსტაზე: vacancy@spar-georgia.com და მიუთითოთ პოზიციის სახელწოდება „შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი“

შერჩეულ კანდიდატებს დავუკავშირდებით რეზიუმეს გამოგზავნიდან  2 კვირის ვადაში.

მადლობას გიხდით ვაკანსიით დაინტერესებისთვის.